İşbu gizlilik beyannamesi kazdere.com’un, www.kazdere.com websitesinin (“Site”) kullanıcılarından (her biri birer “Kullanıcı”) topladığı bilgilerin toplanması, kullanılması, saklanması ve ifşasını düzenlemektedir. İşbu gizlilik beyannamesi Site’ye ve kazdere tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere uygulanmaktadır.

KİŞİSEL KİMLİK BİLGİLERİ

Bizler, Kullanıcıların sitemizi ziyaret etmesi, sipariş vermesi, form doldurması esnasında ve Sitemizde sunulan diğer faaliyetler, hizmetler, özellikler ve kaynaklarla bağlantılı olarak toplanması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcıların kişisel kimlik bilgilerini çeşitli yöntemler ile toplayabiliriz. Kullanıcılardan, uygun olduğu ölçüde, isim, e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası istenebilir. Ancak Kullanıcılar Siteyi anonim olarak da ziyaret edebilirler. Bizler Kullanıcıların kişisel kimlik bilgilerini yalnızca bu bilgileri bizlere gönüllü olarak sağlamaları halinde toplamaktayız. Kullanıcılar her zaman kişisel kimlik bilgilerini vermeyi reddedebilirler ancak bu durum kendilerinin Site ile bağlantılı belirli işlemleri yapmalarını engelleyebilir.

KİŞİSEL OLMAYAN KİMLİK BİLGİLERİ

Bizler Site’miz ile etkileşimde bulundukları zamanlarda Kullanıcıların kişisel olmayan kimlik bilgilerini toplayabiliriz. Kişisel olmayan kimlik bilgileri tarayıcı adı, bilgisayarın türü ve işletim sistemi ve kullanılan internet sağlayıcısı gibi Kullanıcı’nın Sitemize bağlanmasını sağlayan teknik bilgiler ve buna benzer bilgileri kapsamaktadır.

WEB TARAYICI ÇEREZLERİ

Sitemiz Kullanıcının deneyimini geliştirmek adına “çerezler” kullanabilir. Kullanıcının web tarayıcısı, kayıt-saklamak ve bazen kendileri hakkında bilgileri takip etmek amacıyla çerezleri kullanıcının hard diskine yerleştirmektedir. Kullanıcılar web tarayıcılarını çerezleri reddetmek veya çerezlerin gönderiliyor olması halinde uyarmak üzere ayarlamayı tercih edebilir. Bunu tercih etmeleri halinde, Sitenin bazı bölümleri düzgün şekilde çalışmayabilir.

TOPLANAN BİLGİLERİ NASIL KULLANIYORUZ

Kazdere Kullanıcıların kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için toplamakta ve kullanmaktadır.
• Sitemizi geliştirmek için; Bizler sizden aldığımız bilgiler ve yorumlar dâhilinde web sitemizin sunduklarını sürekli olarak geliştirmek için uğraşmaktayız.
• Müşteri hizmetlerini geliştirmek için; Bilgileriniz, sizlerden gelen müşteri hizmetleri talepleri ve destek ihtiyaçlarına daha etkili bir şekilde cevap vermemize yardımcı olmaktadır.
• İşlemleri yürütmek için; Kullanıcıların sipariş vermeleri esnasında kendilerine dair sağladıkları bilgileri yalnızca bu sipariş ile ilgili hizmetleri sağlamak amacıyla kullanabiliriz.
Bu bilgileri, hizmetlerin sağlanması için gerekli olması hali dışında, üçüncü taraflar ile paylaşmamaktayız.
• Periyodik e-postalar göndermek için; Kullanıcıların sipariş süreci için sağladıkları e-posta adresleri yalnızca siparişlerine ilişkin bilgi ve güncellemeler göndermek için kullanılacaktır. Bunlar aynı zamanda sorunları ve/veya diğer talep veya sorularına cevap vermek için kullanılabilir.

BİLGİLERİNİZ NASIL KORURUZ
Kişisel bilgilerinize, kullanıcı isimlerinize, şifrelerinize, işlem bilgilerinize ve Site’mizde depolanan verilere yetkisiz ulaşılması, değiştirilmesi, ifşa edilmesi veya yok edilmesini engellemeye yönelik uygun veri toplama, saklama ve işleme yöntemleri ve güvenlik önlemleri uygulamaktayız.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Kullanıcılar’ın kişisel kimlik bilgilerini başkalarına satmamakta, takas etmememekte veya kiralamamaktayız. Ziyaretçi ve kullanıcılara ilişkin herhangi bir kişisel kimlik bilgisi ile bağlantılı olmayan jenerik birleştirilmiş demografik bilgileri yukarıda belirtilmiş amaçlarla iş ortaklarımız, güvenilir iştiraklerimiz ve reklamcılarla paylaşabilir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN WEB SİTELERİ

Kullanıcılar Sitemizde ortaklarımız, tedarikçilerimiz, reklamcılarımız, sponsorlarımız, lisansörlerimiz veya üçüncü kişilerin site ve hizmetlerine bağlantı veren reklam veya diğer içeriklerle karşılaşabilirler. Bu sitelerde bulunan içerik veya bağlantıları kontrol etmemekteyiz ve Sitemize bağlantı veren veya Sitemizde bağlantısı bulunan web sitelerinin kullandıkları uygulamalardan sorumlu bulunmamaktayız. Buna ek olarak, bu site veya hizmetler, içerikleri ve bağlantıları dâhil olmak üzere, sürekli değişiklik gösterebilir. Bu site veya hizmetlerin kendi gizlilik ilkeleri ve müşteri hizmet politikaları bulunabilir. Bizim sitemizde bağlantısı bulunan web siteleri de dâhil olmak üzere diğer herhangi bir diğer web sitesinin taranması ve etkileşimde bulunulması söz konusu web sitesinin kendi şart ve ilkelerine tabiidir.

İŞBU GİZLİLİK BEYANNAMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kazdere işbu gizlilik beyannamesini her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklik yapmamız halinde bu sayfanın sonunda bulunan güncelleme tarihini revize edeceğiz. Kullanıcılarımızı, topladığımız kişisel bilgileri korumak konusunda nasıl yardımcı olduğumuz hakkında bilgi sahibi olmaları için bu sayfayı değişiklikler için sıkça kontrol etmeleri için teşvik etmekteyiz. İşbu gizlilik beyannamesini düzenli olarak gözden geçirmek ve değişiklikleri saptamanın sizin sorumluğunuzda olduğunu kabul ve beyan etmektesiniz.

BU ŞARTLARA KABULÜNÜZ

Bu Siteyi kullanarak işbu beyanname ve hizmet şartlarını kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. İşbu beyannameyi kabul etmemeniz halinde lütfen Sitemizi kullanmayınız. İşbu beyannameye ilişkin değişikliklerin yayınlanmasından sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde addolunacaktır.

ŞART & KOŞULLAR

İşbu Web sitesini kullanarak (bundan sonra “Web sitesi”) işbu kullanım koşullarını anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. İşbu kullanım koşullarını kabul etmemeniz halinde lütfen bu Web sitesini kullanmayınız. Kazdere her zaman işbu kullanım koşullarına, Web sitesinden yer alan bilgiler, isimler, resimler, görüntüler, logolar ve simgelere veya burada belirtilen ürünler ve hizmetlere ilişkin olarak bildirim yaparak veya yapmaksızın tadil, iyileştirme ve/veya değişikliklerde bulunabilir. İşbu kullanım koşullarına ilişkin değişikliklerin yayınlanmasından sonra Web sitesini kullanmaya devam etmeniz söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde addolunacaktır.

İşbu Web sitesi metinler, yazılımları, fotoğraflar ve grafikler dâhil olmak üzere telif hakkı bulunan materyaller, markalar veya diğer özel mülkiyetteki bilgileri içermektedir (hep birlikte “Fikri Mülkiyet”). Kazdere ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı izni olmadıkça veya telif hakları kanunu kapsamında açıkça izin verilmiş olmadığı sürece işbu Web Sitesinin içeriğini değiştiremez, yayınlayamaz, iletemez, sergileyemez, bunların devri veya satışına katılamaz, bunlarda türemiş çalışmalar yaratamaz veya bunları herhangi bir surette ticari şekilde kötüye kullanamazsınız. İşbu Web Sitesinden herhangi bir içeriği yüklemek ile herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmediğinizi kabul etmektesiniz. İşbu Web Sitesi, kendi takdirimizde olmak üzere, farkına varıldığı zaman düzeltilebilecek olan teknik yanlışlar veya yazım hataları barındıran yayınları içerebilir. Buna ek olarak burada yer alan bilgilere periyodik olarak değişiklikler eklenmektedir. Bu düzeltmeler ve değişiklikler Web Sitesine kendi takdirimizde olmak üzere her zaman dahil edilebilir.

İşbu Web Sitesi başka Web Sitelerine, kaynaklara veya reklamcılara bağlantılar içerebilir. Kazdere bu dış Web Sitelerinin ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir ve bu Web Sitelerinde veya bu Web Siteler aracılığıyla sunulan içerik, reklam, ürün veya başla materyalleri teşvik etmemekte ve bunlardan sorumlu bulunmamaktadır. Kazdere hiçbir şekilde söz konusu bu Web Sitesinin kullanılması ile bağlantılı olarak bir kullanıcının maruz kaldığı veya maruz kaldığı iddia edilen herhangi bir doğrudan veya dolaylı kayıp veya zarardan sorumlu olmayacaktır. Böylelikle Kazdere’ye dünya çapında, telifsiz, sürekli, gayri kabili rücu, münhasır olmayan, Web Sitesine gönderilen herhangi bir mesajı ve/veya tarafınızdan Kazdere’ye gönderilen herhangi bir e-postayı (kısmen veya tamamen) kullanım, tekrar üretim, değiştirme, uyarlama, yayınlama, tercüme etme, bunlardan türemiş çalışma yaratma, dağıtma, yerine getirme ve sergileme veya bunları herhangi bir şekildeki çalışmalara, ortamlara veya halihazırda bilinen veya sonradan geliştirilecek teknolojilere entegre etme hakkı ve lisansı vermektesiniz. Kazdere, böyle bir bağlantının kurulması Kazdere tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece Kazdere logosunun bu Web Sitesi’ne yönlendiren bir “sıcak” bağlantı olarak kullanılmasını yasaklamaktadır.

Aşağıdaki şartlara tabi olmak şartıyla Web Sitenizden bu Web Sitesine hipermetin bağlantısı kurabilirsiniz;

• Linkin Kazdere.com ibarelerini açıkça bulundurması ve yalnızca metinden oluşması gerekmektedir
• Linkin https://www.Kazdere.com adresine olması gerekmektedir
• Linkin görünüşü, konumu ve diğer özellikleri Kazdere’nin ismi ve hizmet/markası ile ilişkilendirilen saygınlığa zarar verecek veya bunu azaltacak şekilde olamaz
• Linkin görünüşü, konumu ve diğer özellikleri sizin veya başka bir kuruluşun Kazdere ile bağlantılı olduğu veya Kazdere tarafından desteklendiğine ilişkin yanlış bir izlenim yaratamaz
• Link kullanıcı tarafından aktive edildiği zaman bu Web Sitesini tam ekranda sergilemeli ve bağlantı veren Web Sitesinin çerçevesi içerisinde göstermemelidir
• Kazdere kendi takdirinde olmak üzere linke ilişkin rızasını her zaman geri alma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılar Kazdere’nin yazılı izni olmaksızın işbu Web Sitesinin içeriğini linkin bir parçası olarak, çerçeveleyerek, diğer bir yöntemle veya herhangi bir şekilde tekrar yayınlayamaz, dağıtamaz veya kopyalayamaz.

İŞBU WEB SİTESİ VE ÜRÜNLER VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİLER, İSİMLER, GÖRÜNTÜLER, RESİMLER, LOGOLAR VE SİMGELER “OLDUKLARI ŞEKİLDE” VE “MEVCUT HALLERİYLE” SUNULMAKTA, HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TEŞVİKTE BULUNULMAMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA ELVERİŞLİLİK VEYA İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI GİBİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. İŞBU WEB SİTESİNİN KULLANIMI ARACILIĞIYLA İNDİRİLEN VEYA DİĞER BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR MATERYALE İLİŞKİN RİSKLER VE TAKDİR YETKİSİ SİZE AİTTİR. BÖYLE BİR MATERYALİNİN İNDİRİLMESİ SONUCU BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZİN ZARAR GÖRMESİNDEN VEYA VERY KAYBINDAN ÖTÜRÜ YALNIZCA SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. KAZDERE.COM’UN BU TARZ ZARARLARIN İHTİMALLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, KAZDERE, İŞTİRAKLERİ, YÜKLENİCİLERİ VE BUNLARIN ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ İŞBU WEB SİTESİNİN KULLANILMASI VEYA UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN VE SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI, İHMAL VEYA BAŞKA BİR SEBEP VEYA TELAFİ SONUCU OLUŞAN KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI VEYA BAŞKACA BİR KAYIP SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI VE NETİCE ZARARLARDAN SORUMLULUK DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARINI AÇIKÇA KABUL ETMEKTESİNİZ.

© 2018 KAZDERE TÜM HAKLAR SAKLIDIR.